Selasa, 13 Oktober 2009

Pengertian Tawakkal

Pengertian Tawakkal

Tugas Agama dari Pak Gunawan
Tawakal atau tawakkul (bahasa Arab) berasal dari kata kerja (fi'il) w-k-l,
yang berarti mewakilkan atau menyerahkan. Jika dilihat dari segi istilah,
tawakkal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau
menunggu hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu keadaan.

Imam al-Ghazali merumuskan definisi tawakkal sebagai berikut, "Tawakkal
ialah menyandarkan kepada Allah swt tatkala menghadapi suatu kepentingan,
bersandar kepadaNya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa
bencana disertai jiwa yang tenang dan hati yang tenteram.

Menurut Abu Zakaria Ansari, tawakkal ialah "keteguhan hati dalam menyerahkan
urusan kepada orang lain". Sifat yang demikian itu terjadi sesudah timbul
rasa percaya kepada orang yang diserahi urusan tadi. Artinya, ia betul-betul
mempunyai sifat amanah (terpercaya) terhadap apa yang diamanatkan dan ia
dapat memberikan rasa aman terhadap orang yang memberikan amanat tersebut.

Tawakkal adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari
keyakinannya yang bulat kepada Allah, karena di dalam tauhid ia diajari agar
meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya, pengetahuanNya
Maha Luas, Dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan
inilah yang mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalannya kepada Allah.
Hatinya tenang dan tenteram serta tidak ada rasa curiga, karena Allah Maha
Tahu dan Maha Bijaksana.

Sementara orang, ada yang salah paham dalam melakukan tawakkal. Dia enggan
berusaha dan bekerja, tetapi hanya menunggu. Orang semacam ini mempunyai
pemikiran, tidak perlu belajar, jika Allah menghendaki pandai tentu menjadi
orang pandai. Atau tidak perlu bekerja, jika Allah menghendaki menjadi orang
kaya tentulah kaya, dan seterusnya.

Semua itu sama saja dengan seorang yang sedang lapar perutnya, seklipun ada
berbagai makanan, tetapi ia berpikir bahwa jika Allah menghendaki ia
kenyang, tentulah kenyang. Jika pendapat ini dpegang teguh pasti akan
menyengsarakan diri sendiri.

Menurut ajaran Islam, tawakkal itu adalah tumpuan terakhir dalam suatu usaha
atau perjuangan. Jadi arti tawakkal yang sebenarnya menurut ajaran Islam
alah menyerah diri kepada Allah swt setelah berusaha keras dalam
berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan dalam mengikuti sunnah Allah
yang Dia tetapkan.

Misalnya, seseorang yang meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci
rapat, barulah ia bertawakkal. Pada zaman Rasulullah saw ada seorang sahabat
yang meninggalkan untanya tanpa diikat lebih dahulu. Ketika ditanya, mengapa
tidak diikat, ia menjawab, "Saya telah benar-benar bertawakkal kepada
Allah". Nabi saw yang tidak membenarkan jawaban tersebut berkata, "Ikatlah
dan setelah itu bolehlah engkau bertawakkal."


Disarikan dari :
Pengantar Studi Tasawuf, Drs. Asmaran As., M.A. Rajawali Pers, 1996
from:http://hadingrh.multiply.com/journal/item/52/Pengertian_Tawakkal.

http://hadingrh.multiply.com/journal/item/52/Pengertian_Tawakkal

Pengertian Zuhud

sebagian masyarakat muslim beranggapan bahwa orang zuhud adalah orang yang dalam hidupnya telah meninggalkan dunia.ia hidup ditempat yang sepi dan bekerja hanya beribadah.ia tidak memikirkan tentang dunia.benarkah anggapan yang demikian itu? bagaimana zhud yang sebenarnya? berikut ini akan dipaparkan pengertian zuhud dan seluk beluknya.

dari segi bahasa zuhud berarti meninggalkan,tidak suka,atau menjauh kan diri.dalam pengertian istilah,zuhud adalah kondisi mental seseorang mengabdikan didr kepada allah secara berlebihan.


Ada 3 tingkatan zuhud yaitu:
1.
Tingkat Mubtadi' (tingkat pemula) yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu dan hatinya pun tidak ingin memilikinya.
2. Tingkat Mutahaqqiq yaitu orang yang bersikap tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari harta benda duniawi karena ia tahu dunia ini tidak mendatangkan keuntungan baginya.
3. Tingkat Alim Muyaqqin yaitu orang yang tidak lagi memandang dunia ini mempunyai nilai, karena dunia hanya melalaikan orang dari mengingat Allah. (menurut Abu Nasr As Sarraj At Tusi)
from:buku agama pindidikN AGAMA ISLAM Penerbit ganeca

Rmh dijual:jl.psr1setia budi
comp villa asoka no.b9